Bab 1:Kemunculan Tamadun Awal Dunia


BeDAK (Belajar Dengan Akronim)

Belajar Berpandukan Soalan (Sej)

Tingkatan 4

Bab 1

1. Zaman Prasejarah:

 1. Nyatakan tahap Zaman Prasejarah.
 2. Senaraikan penempatan Zaman Prasejarah di Malaysia.
 3. Apakah bukti  yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun.
 4. Huraikan ciri-ciri kehidupan manusia Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitik.
 5. Huraikan ciri-ciri kehidupan manusia Zaman Logam.

2. Konsep tamadun:

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan tamdun.(SPM 2006)
 2. Jelaskan maksud tamadun menurut pandangan Barat.(SPM 2006)
 3. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam.(SPM 2006)
 4. Apakah pandangan Ibn Khaldun tentang kehidupan bertamadun.
 5. Senaraikan/Terangkan ciri-ciri utama tamadun awal manusia.

3. Proses pembentukan tamdun:

 1. Senaraikan tamadun awal yang terletak di lembah sungai.
 2. Mengapakah tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai.

4. Tamadun Mesopotamia:

 1. Apakah maksud Mesopotamia.
 2. Dimanakah terletaknya tamadun Mesopotamia.
 3. Nyatakan zaman pemerintahan Kerajaan Mesopotamia.
 4. Jelaskan proses pembentukan tamadun Mesopotamia.
 5. Terangkan ciri-ciri negara kota tamdun Mesopotamia.
 6. Jelaskan oraganisasi sosial masyarakat dalam tamadun Mesopotamia.
 7. Terangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Mesopotamia.
 8. Jelaskan pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesopotamia.
 9. Terangkan ciri-ciri agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Mesopotamia.
 10. Terangkan ciri-ciri sistem tulisan masyarakat Mesopotamia.
 11. Jelaskan sumbangan Raja Hammurabi dalam bidang perundangan.
 12. Huraikan sumbangan sistem tulisan dalam masyarakat Mesopotamia.
 13. Jelaskan sumbangan sains dan teknologi tamadun Mesopotamia kepada manusia sejagat.

5. Tamadun Mesir Purba:

 1. Dimanakah terletaknya tamdun Mesir Purba.
 2. Namakan kuasa luar yang memerintah selepas kejatuhan Mesir Purba.
 3. Bilakah tamadun Mesir Purba terbentuk.
 4. Namakan bandar yang menjadi pusat pemerintahan tamadun Mesir.
 5. Huraikan pembentukan tamadun Mesir Purba.
 6. Huraikan ciri-ciri petempatan masyarakat tamdun Mesir Purba.
 7. Jelaskan organisasi sosial masyarakat dalam tamadun Mesir Purba.
 8. Nyatakan peranan Firaun dalam pemerintahan tamadun Mesir Purba.
 9. Nyatakan pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesir Purba.
 10. Terangkan bentuk kepercayaan masyarakat Mesir Purba.
 11. Terangkan ciri-ciri sistem tulisan masyarakat Mesir Purba.
 12. Huraikan sumbangan tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi.
 13. Apakah yang ditekankan dalam sistem pendidikan tamadun Mesir Purba.

6. Tamadun Indus:

 1. Dimanakah terletaknya tamadun Indus.
 2. Bilakah tamadun Indus muncul.
 3. Namakan negara kota tamadun Indus.
 4. Jelaskan proses pembentukan tamadun Indus.
 5. Apakah ciri-ciri istimewa bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus.
 6. Nyatakan organisasi sosial masyarakat dalam tamadun Indus.
 7. Terangkan sistem pemerintahan masyarakat Indus.
 8. Jelaskan pengkhususan  pekerjaan masyarakat Indus.
 9. Terangkan amalan agama dan kepercayaan masyarakat Indus.
 10. Huraikan sistem tulisan masyarakat Indus.
 11. Mengapakah sifat keterbukaan sangat penting kepada kemajuan manusia seperti amalan masyarakat Indus.
 12. Mengapakah tamadun Indus dianggap matang.

7. Tamadun Hwang Ho:

 1. Dimanakah terletaknya tamdun Hwang Ho.
 2. Senaraikan tiga Dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho.
 3. Huraikan proses pembentukan tamdun Hwang Ho.
 4. Jelaskan proses pembentukan negara kota tamadun Hwang Ho.
 5. Huraikan organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang dalam tamdadun Hwang Ho.
 6. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang.
 7. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Chou.
 8. Nyatakan ciri-ciri perkhususan pekerjaan masyarakat tamadun Hwang Ho.
 9. Jelaskan agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho.
 10. Terangkan sistem tulisan masyarakat tamdun Hwang Ho.
 11. Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama/kepercayaan.
About these ads

5 thoughts on “Bab 1:Kemunculan Tamadun Awal Dunia

  • Terima kasih kerana sudi melawat blog saya. Untuk pengetahuan anda, artikel ini ditulis untuk memudahkan para pelajar yang mempelajari subjek SPM terutamanya subjek Sejarah. Mudah-mudahan para pelajar akan lebih fokus untuk menghafal fakta-fakta yang penting sahaja, bukan menghafal huraiannya. Oleh sebab itu, saya telah menyediakan soalan-soalan yang mungkin boleh dikeluarkan daripada bab 1 ini. Untuk jawapannya, anda boleh mencarinya di dalam buku teks Sejarah.

  • 1. KOD UNDANG-UNDANG HAMMURABI
   • Digubal semasa Raja Hammurabi
   • Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
   • Hukuman & denda hendaklah setimpal dengan kesalahan
   • Tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat
   • Mengandungi +/- 282 undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar
   • Supaya rakyat dapat membaca undang-undang tersebut

   2. SISTEM TULISAN
   • Sistem tulisan Mesopotamia dipanggil CUNEIFORM. Bermula dalam bentuk tulisan bergambar
   • Berkembang kepada tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat
   • Kewujudan sistem tulisan membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis
   • Kehadiran jurutulis membolehkan urusan pentadbiran & perniagaan dicatat /direkodkan
   • Dalam perdagangan kesemua urusan jual belinya disertakan dengan resit, nota & surat kredit
   • Sistem tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan
   • Hasil kesusasteraan yang terkenal ialah epik Gilgamesh- menceritakan tentang pemerintahan, percintaan kehidupan yang kekal abadi & kesaktian

   3. PERKEMBANGAN ILMU ASTRONOMI
   • Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang, matahari membawa kepada perkembangan ilmu matematik : sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, membahagi dan punca ganda dua
   • Kemudiannya membawa kepada perkembangan ilmu geometri
   • Penguasaan dalam bidang astronomi juga membolehkan mereka menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yag berasaskan sistem solar yag mengandungi 12 bulan dalam satu tahun

   4. PERKEMBANGAN ILMU PERUBATAN
   • Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa zaman Assyria
   • Kerajaan ini begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya
   • 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatelogkan dan disampelkan penggunaannya
   • Cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan juga telah dicatatkan sebagai panduan kepada pengamal perubatan

   5. PENCIPTAAN RODA
   • Roda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda / tujuan peperangan atau kegunaan semasa aman
   • Membolehkan mereka mencipta kincir air untuk mengairkan air ke kawasan kering

   6. CIPTAAN ALAT PEBFANGKUTAN
   • Mencipta kapal layar
   • Menghasilkan pengangkutan beroda

   7. MEMPERKENALKAN TEKNIK MEMBUAT BATU BATA DARIPADA TANAH LIAT
   • Dalam senibina mereka mahir mencipta arca dan tiang batu
   • Cth patung raja gudea
   • Arca tiang batu dapat dilihat dalam senibina Ziggurat

   8. KEPIMPINAN RAJA SARGON
   • Mewujudkan Kerajaan AKKAD, empayar yang pertama di dunia
   • Berjaya menakluk dan menyatukan wilayah2 kerajaan Sumeria di Selatan Mesopotamia
   • Perintis kepada pembentukan sebuah empayar yang menjadi ikutan pemerintah seterusnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s